تور کیش شهریور 94

تور کیش شهریور 94


-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

تور كيش شهریور 94


-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-3-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-1-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

1-شاخص5-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-8-150x150.jpg

-ساحلی-مرجان-کیش-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

-6-150x150.jpg

تور کیش شهریور 94

   تور کیش شهریور 94 هتل شایا کیش

تاريخ ارسال پكيج         : تابستان  1394

مقصد پرواز از               :      تهران

نام هتل                         :  هتل شایا کیش

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

مدت اقامت                   :       7 شب و 8 روز

پايه قيمت از                 :      550 تومان

خدمات تور کیش            :      بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                      :       پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 – 021


   تور کیش شهریور 94 هتل پالاس کیش

تاريخ ارسال پكيج         : تابستان  1394

مقصد پرواز از               :      تهران

نام هتل                         :  هتل پالاس کیش

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

مدت اقامت                   :       8شب و 9 روز

پايه قيمت از                 :      650 تومان

خدمات تور کیش            :      بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                      :       پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 – 021


   تور کیش شهریور 94 هتل آرامش کیش

 

تاريخ ارسال پكيج         : تابستان  1394

مقصد پرواز از               :      تهران

نام هتل                         :  هتل آرامش کیش

هواپيمايي                      :      ايرباس ماهان

مدت اقامت                   :       6شب و 7 روز

پايه قيمت از                 :      450 تومان

خدمات تور کیش           :      بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                      :       پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 – 021

تور کیش شهریور 94

تور کیش شهریور 94  هتل آرامیس کیش

_آرامیس_3.jpg

 

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : تیر ماه

مقصد پرواز از               :      تهران

نام هتل                         : هتل آرامیس کیش

هواپيمايي                     :      ايرباس ماهان

مدت اقامت                       :     4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                 :     689 تومان

خدمات تور کیش           :      بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت ،ترانسفر فرودگاهی ، تخفيفات گردشگری , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                      :       پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                     :      88452588 – 021

تور کیش شهریور 94

تور کیش شهریور 94  تاریخ 26 به 30 شهریور هتل شایگان کیش

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                                                  : تهران

نام هتل                                                            :هتل شایگان کیش

هواپيمايي                                                                 :ايرباس تابان

مدت اقامت                                                              :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                                                    : 600 تومان

خدمات تور کیش                                              : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                                                        :  پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور                                 : سالی گشت

تلفن تماس                                                              :  88452588 -021


تور کیش شهریور 94  تاریخ 25 به 29شهریور  هتل ارم کیش

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل ارم کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 530 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 -021


تور کیش شهریور 94  تاریخ 24 به 28 شهریور  هتل تاپ رز کیش

_تاپ_رز_کیش.jpg

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل تاپ رز کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 700 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021


تور کیش شهریور 94  تاریخ23 به 27 شهریور  هتل لوکس مارینا پارک

-مارینا-پارک_5.jpg

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل لوکس مارینا پارک

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 700 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021


تور کیش شهریور 94 تاریخ 21 به 25 شهریور هتل داریوش کیش

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل داریوش کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 680 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 -021


 تور کیش شهریور 94تاریخ 4 به  8 شهریور هتل پارمیس

_پارمیس_کیش.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : تیر ماه

مقصد پرواز از               :  تهران

نام هتل                         : هتل پارمیس

هواپيمايي                     : ايرباس ماهان

مدت اقامت                      : 4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                 : 400 تومان

خدمات تور کیش            : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                      : پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور   :    سالی گشت

تلفن تماس                          :      88452588 – 021

 

 

تور کیش شهریور 94

تور کیش شهریور 94  تاریخ 25 به 29شهریور  هتل ارم کیش

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل ارم کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 530 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 -021


تور کیش شهریور 94  تاریخ 24 به 28 شهریور  هتل تاپ رز کیش

_تاپ_رز_کیش.jpg

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل تاپ رز کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 700 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021


 تور کیش شهریور 94 تاریخ 12 به 16شهریور هتل آریان کیش

_آریان_کیش.jpg

  تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل آریان کیش

هواپيمايي                              :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 480 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021


تور کیش شهریور 94 تاریخ 13 به 17شهریور هتل سیمرغ کیش

_سیمرغ_کیش.JPG

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل سیمرغ کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 480 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021

تور کیش شهریور 94

تور کیش شهریور 94 تاریخ 17 به 21 شهریور هتل آرامش کیش

hotolaramesh2.jpg

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل آرامش کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 480 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 -021


تور کیش شهریور 94 تاریخ 21 به 25 شهریور هتل داریوش کیش

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل داریوش کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 680 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021


تور کیش شهریور 94  تاریخ 22 به 26 شهریور  هتل شایگان کیش

تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل شایگان کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 700 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021


تور کیش شهریور 94  تاریخ23 به 27 شهریور  هتل لوکس مارینا پارک

-مارینا-پارک_5.jpg

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل لوکس مارینا پارک

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 700 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021


تور کیش شهریور 94  تاریخ 24 به 28 شهریور  هتل تاپ رز کیش

_تاپ_رز_کیش.jpg

 تاريخ ارسال پكيج  تور کیش تابستان 94 : مرداد ماه

مقصد پرواز از                       : تهران

نام هتل                                 :هتل تاپ رز کیش

هواپيمايي                                  :  ايرباس تابان

مدت اقامت                                 :  4 شب و 5 روز

پايه قيمت از                           : 700 تومان

خدمات تور کیش                     : بليط رفت و برگشت ، بیمه مسافرتی ,اقامت , تور لیدر فارسی زبان

توضيحات                               :    پروازها به صورت چارتر و غير قابل استرداد ميباشند

نام آژانس مجري تور         :  سالی گشت

تلفن تماس                                 :  88452588 – 021