کشتی یونانی کیش

در غرب جزیره مذهب کشتی بزرگواری به گل نشسته است که دیگر نیازبه معرفی ندارد چرا که به عنوان یکتا از نمادهای توریسم مملکت به حساب می آید ولی بهتر است بگوییم که نامش کشتی تور لحظه آخری کیش یونانی است. این کشتی در سنه 1345 راهی یونان بود که بنا به شرایط به گل نشست و 80 روز تلاش برای در آوردن آن به هیچ نتیجه ای نرسید الی این کشتی برای همش در آنجا بماند و به نماد جزیره کیش تبدیل شود.