نمایشگاه خزندگان کیش

در این نمایشگاه بیش از 100 نوع خزنده از خانواده های گوناگون و مارها به نمایش گذاشته شده است. مارهای عظیم بوآ، پیتونآفریقا و سوسمارهای ماداگاسکار از آنگونه حیواناتی هستند قیمت تور کیش که می نا در این نمایشگاه دید. بازدید از این نمایشگاه برای آن افرادی که علاقه خاصی به حیوانات دارند حتما توصیه می شود.