غار بلدیبی آنتالیا

غار بلدبی در 25 متر است. ارتفاع از سطح دریا و در شکل یک پناهگاه است. همانطور که غار به طور گسترده ای توسط تخریب طبیعی آسیب دیده است، لایه های پر شدن توسط نیروی خشونت طبیعت مانند باد و باران آب می شود.
این غار یک پناهگاه زیر سنگ است که در 40 کیلومتری بزرگراه ساحلی بین آنتالیا – کمر واقع شده است، درست بعد از تونل کامدوگ. این در محل روستای اوبا است.
غار Beldibi یک بخش باستان شناسی است که به رزرو تور آنتالیا  طور مداوم برای گردشگران داخلی و خارجی باز است. در مجموع 6 لایه حاوی کامل کشت های مزانشیمی تعیین شد.
در میان تصاویری که در این غار وجود دارد که با آهن های طبیعی و رنگ های اکسید منگنز ساخته شده صحنه های شکار هستند، یک تصویر از الهه مادر است که از یک دایره ساخته شده به چهار بخش با نقطه، تقسیم شده به شکل چهار گوشه و ارقام انسان (یا جادوگر) با شکل یک متقابل شکل گرفته است.