شهر کاریز کیش

شهر پایین زمینی قنات یکی از عجب انگیزترین شهرهای زیرزمینی است که تا به حال کشف شده است. این شهر با 2500 سنه قدمت حائز قنات های شگفت انگیزی است که در آن زمان هم می توانسته است آب شیرین را همش در گزین کردن ساکنین قرار دهد. این شهر تقریبا به 10 هزار مترمربع وسعت دارد و رزرو تور کیش در فاز یک آن شامل غرفه های صنایع دستی و رستوران های مختلفی مخصوص گردشگران است. این شهر وانگهی دربرگیرنده گرمابه های قدیمی با صحن و حصاری 500 متری است که بیار زبیا و جالب است.