ساحل کیش

ساحل و دریا دائم یکتا از جاذبه های گردشگری تور کیش  در تمام جهان بوده است و سواحل کیش نیز دارای خصوصیاتی بیشتر از یک ساحل معمولی هستند. سواحلی مرجانی با رنگ نقره ای که ذیل آفتاب درخشنده میشوند و همچنین اب زلال خلیج فارس همه از آنگونه زیبایی های کیش هستند. دین چه بسا اندازه ای بسیار کوچک داشته باشد اما بخش زیادی از کناره آن قابل استفاده است. ماهی های بسیاری از تزئینی و حقیر الی خوراکی و ماهی های بزرک در آب های این منطقه پیدا می شود