حریره کیش

اسم ای نشهر قدیمی را چه بسا شینده باشد که به عنوان یکی از مجموعه های جذاب باستان شناسی این ایام در معرض رویت بازدید کنندگان قرار گرفته است. این شهر که در دل غار و کوه های گوناگون ساخته شده است به عنوان یکی از زیباترین اثار باستان شناسی گیتی شناخته می شود و البته چند سنه اغلب از پیدا کردن آن نمی گذرد. سکه های تاریخی، ظروف مسی، سنگ گور و یک عراده توپ از آنگونه اشیایی است قیمت تور کیش که از این شهر کشف شده است. عملیات های باستان شناسی همچنان نیز در این شهر جریان دارد.