جغرافیائی کیش

موقعیت جغرافیائی کیش در سواحل جنوبی ایران، نوار باریکی از سرزمین رویش های خشک و گرمسیری دنیا است. اوضاع ویژه جغرافیای اقلیمی جزیره که در آب های گرم و کم عمق دریا در تنگه هرمز پیمان دارد مایه وضع ویژه فقر پوشش گیاهی جزیره است. میزان بارش کم و تبخیر چندین مساوی بارش سالانه و گرمای پایای بالا، در بیش تر ایام و ماه های سال، اقلیم جزیره را خشک، نیم بیابانی و بیابانی نموده است. فقدان عارضه های توپوگرافی، لایه نازک خاک کشیده بر بستر دشوار مرجانی گستره جزیره، خشکی و گرما، شاخصهderakht.jpg های اصلی خطوط الگوی فقر رویش های جزیره اند.

پوشش سبز جزیره شامل دو گروه از گیاهان علفی یکساله چند ساله و گیاهان نیم چوبی، و چوبی است. خزان گیاهان جزیره در ابتدا فصل گرم و خشک تابستان آغاز می شود.

رویش های علفی جزیره معمولاً در اواخر مهرماه و نصف آبان به تدریج رزرو تور کیش  نما شده، مایه سیمای سبز زمین های خشک و خاکستری و سوخته در آفتاب تابستانی جزیره می شود.

رویش های جزیره با آغاز فروردین و اردیبهشت کم کم خشکیده، گویه ای زرد و خاکستری از آن ها در پهنه جزیره باقی می ماند. در بین این گویه غالباً لکه های سبزو سبزنقره ای علف های پایا در طول تابستان، تا نخست پاییز دیده می شود.

برخی از علف های یک ساله جزیره عبارتند از انواع گندمی ها، دائم بهار، سیزاب، شبوها، چنگ مریم، یونجه ها، شنبلیله های وحشی، فرفیون ها، شمعدانی ها، تاتوره، آفتاب پرست، ترشک، بارهنگ ها و غیره.

علفی های چند ساله عبارتند از احصاییه بسیاری از گندمی ها، پیچک ها، سلمه ترهها، گیاهان تیره جعفری، گون ها، جگن ها، آبوتیلون، چرخوها، یونجه زرد، انواع فرمان آساها، شوره ها و غیره.

درختچه های کوتاه و بوته مثل جزیره شامل : گرگ تیغ، اوکرادنوس، تور ارزان کیش  افدرا، نیل، بعضی از کنف ها، برخی از سلمه تره ها، شوره ها، گزها و بعضی دیگر است. درختان غالب بومی و طبیعی جزیره شامل کهور و بومی، کنار، گزهای تقریباً بلند، انجیر بنگالی که از دیر باز کاشته شده اند و تقریباً حالت بومی دارند، کرت و برخی از آکاسیاهای دیگر که به اتفاق با کهور پاکستانی و اوکالیپتوس، نخل، نارگیل، گاروم زنگی، سه پستان و دیگر درختان کاشته شده اند.

گیاهان علفی پایا – در پناه سایه نخل ها و درختان دیگر باه ها که آبیاری می شوند و زمین دارای رطوبت کافی است تا سرانجام فصل رویش باقی باقیمانده در پای نخلستان ها پوشش قابل ملاحظه ای را به هستی می آورند.

در تابستان که گرما و خشکی بسیار شدید است، به اخص در خشک سالی ها، علاوه بر بوته های پایا، درختان و درختچه های جزیره نیز معمولاً دسته های سبزهوائی خویش را از دست دیتا به ظاهر خشک و خاکستری به نظر می رسند. در اواخر آذرماه به ویژه بعد از بارش های معمول این ماه، جوانه های سبز در بخش پائینی وخشک شده سنه پیش بوته ها ابتدا به رویش کرده، به زودی بوته ها حائز جنجال از شاخه های خشک و سبز می شوند. با رویش علف های یکساله در سطح جزیره اتفاقاً طبیعت بهاری جزیره نیز سبز و بهاری است. درسال های مختصر باران که غالباً نیز فراوان پیش می آید، در خشکی و گرمای بالای جزیره، دسته های هوائی علفی های چند ساله و حتی درختچه ها و درختان بر اثر تقلیل جوانه های احیاء کننده خشک به نظر می رسند و از آن جا که بخش اصلی رویش جزیره را همین علفی های پایا و بوته های نصف چوبی برپایی می دهند، جزیره در بیش تر سال ها حائز پوششی یا سیمای خاکستری است.