تور سوار کاری کیش

باشگاه اسب سواری کیش ،دارای پیست کرس قیمت تور کیش نوروز 97 سوارکاری و مانژ بوده و در کنار مجموعه المپیک کیش واقع است.